top of page
DSC01420.JPG

Oprichter

Eefje Janssen

Eefje is een internationaal opgeleid meditatie instructeur en staat bekend om haar diepgang, unieke benadering en inspirerende begeleiding die gericht is op de innerlijke kracht die ieder van ons in zich draagt. Toen zij vele jaren geleden begon met mediteren, wist zij meteen dat dit haar levenswerk zou zijn. Haar begeleiding biedt de mogelijkheid om uzelf en het leven beter te gaan begrijpen. Zij deelt haar inzichten en ervaringen op een directe en lichaamsgerichte manier, waarbij de nadruk ligt op zachte, innerlijke oefeningen die de kracht van transformatie in zich dragen.

Eefje wordt sterk geïnspireerd door haar Nederlandse leraar William Yang. Zij hecht er grote waarde aan dat zijn belangrijke werk wordt gedeeld en voortgezet. Daarnaast​ vindt haar werk bedding in de leringen over non-dualiteit, uitgedragen door internationale leraren als Eckhart Tolle, Rupert Spira, Mooji en vele anderen.

Eefje behoort niet tot een bepaalde traditie of school voor meditatie. De noodzaak daarvoor ontbreekt aangezien de essentie in alles aanwezig is. 

Eefje is an internationally trained meditation instructor who is known for her depth, unique approach and inspirational guidance focused on the inner power that we all carry within. When she first started meditating, many years ago she immediately knew this was her life's work. Her guidance offers the opportunity to gain a clearer understanding of yourself and your life. Eefje shares her insights and experiences in a direct and body oriented way, emphasizing on gentle inner exercises which carry the power of transformation within.

Eefje is strongly inspired by her Dutch teacher William Yang. She attaches great value to sharing and continuing his important work. In addition, her work is embedded in the teachings about non-duality, propagated by international teachers like Eckhart Tolle, Rupert Spira, Mooji and many others.

Eefje does not belong to one tradition or school of meditation. There is no need, because the essence is in all.

Oprichter: Over
bottom of page